Brf Lindöporten 2

Integritetspolicy (GDPR)

Brf Lindöporten 2 värnar om medlemmarnas registrerade personuppgifter. I samband med de nya direktiven från EU gällande hantering av persondata (GDPR) vill styrelsen förtydliga hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i samband med denna hantering.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

En personuppgift är den information som direkt eller indirekt kan hänföra till en person i livet. Föreningen för register över alla medlemmar där personnummer, adress, lägenhetsnummer, e-postadress och i vissa fall telefonnummer lagras. 

Uppgifterna är nödvändiga för att föreningen ska kunna upprätthålla en kontakt med medlemmar relaterat till lägenheten eller relaterat till det kontrakt som finns mellan parterna. Personuppgifterna kommer från ansökan om medlemskap och från skrivande av överlåtelseavtal. Personuppgifter som skickas till föreningen från en medlem kan komma att lagras i uppföljningssyfte och av arkiveringsskäl.

Vems personuppgifter lagras?

Föreningen lagrar endast personuppgifter på de medlemmar, som avtal knutits med. Detta gäller dock inte om det särskilt önskats att ange övriga boendes namn på ytterdörren och i förteckningen av boenden i respektive trappuppgång.

Hur lagras dina personuppgifter?

Alla personuppgifter lagras antingen nedtecknade i e-postmeddelanden, dokument lagrade i styrelseordförandes och styrelsens sekreterares datorer, (såsom protokoll, upplåtelseavtal, och anteckningar) eller utskrivna på papper i pärmar som arkiveras hos styrelsen. E-postmeddelanden innehållande personuppgifter hanteras endast av medlemmar i styrelsen och eventuellt tredje part.

Tredje part, vilken delas uppgifterna med?

Så länge en person är medlem i föreningen kommer de tidigare nämnda personuppgifterna att behöva vara lagrade i föreningens register. Vid utträde ur föreningen eller uppsägning av bostadsrätten, tas alla uppgifter bort som krävs för att upprätthålla medlemskapet. Däremot kan personuppgifter, som förts i mötesprotokoll inte tas bort av arkiveringsskäl. Dock hanteras inte dessa uppgifter mer än att de kan komma att läsas upp vid framtida styrelsemöten.

Hur länge sparas uppgifterna?

Så länge en person är medlem i föreningen kommer de tidigare nämnda personuppgifter behövas vara lagrade i föreningens register. Vid utträde ur föreningen eller uppsägning av bostadsrätten, tas alla uppgifter bort som krävs för att upprätthålla medlemskapet. Däremot kan personuppgifter som förts i mötesprotokoll inte tas bort av arkiveringsskäl. Dock hanteras inte dessa uppgifter mer än att de kan komma att läsas upp vid framtida styrelsemöten.

Rättigheter?

Föreningen har inga rättigheter att hantera och behandla sagda personuppgifter till annat än vad som uttryckts till. Ägaren av uppgifterna skall ha rätt att uppdatera sina uppgifter om de ändras och även få dem skickade till sig på begäran. Dock finns ingen möjlighet för ägaren att på begäran radera sina uppgifter så länge han/hon är medlem, då de krävs för att upprätthålla medlemskap i föreningen.

Hur FÅR JAG REDA PÅ VILKA UPPGIFTER SOM FINNS OM MIG?

Kontakta styrelsen under menyn OM FÖRENINGEN

/ Styrelsen

closearrow-circle-o-downellipsis-vcrossmenu